Privacy StatementEen zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Den Helder Helpt van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Druktemaker BV (initiatiefnemer van Den Helder Helpt) is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Druktemaker BV de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Druktemaker BV verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Druktemaker BV is gevestigd in
 Den Helder op Willemsoord 62, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74179012.


Waarom verwerkt Druktemaker BV uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als helper of hulpvrager of voor een andere activiteit telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Druktemaker BV verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Druktemaker BV verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Druktemaker BV:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (aanmeldingen-, hulpvragen- en overige) overeenkomsten;
 • voor het uitvoeren van acties in verband met (nood-)hulp en andere matchtingsactiviteiten;
 • Voor relatiebeheer en activiteiten om het bestand van helpers, hulpvragers en overige betrokkenen bij Den Helder Helpt te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten.


Van personen die hulp krijgen via Den Helder Helpt worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Wij trachten in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Den Helder Helpt, kunt u uw account deactiveren en of een mail sturen naar info@denhelderhelpt.nl 


Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Den Helder Helpt (initiatief van Druktemaker BV) alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Druktemaker BV hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Druktemaker BV waarbij zij erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
 • het maken van studies, modellen en statistieken;
 • het beheer van betrokkenen-/donateursgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van helpers/hulpvragers of voor het detecteren van behoeften van de bezoekers/betrokkenen.
 • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij Druktemaker BV door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken.
 • het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma of andere soortgelijke social media programma’s waarmee Druktemaker BV/Den Helder Helpt u gepersonaliseerde advertenties kan tonen als u Facebook of andere social media bezoekt. Druktemaker BV kan uw e-mailadres of een andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroepbenadering kunt u de website van de provider van het social netwerk bezoeken.


Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Druktemaker BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.